J & D Oriental Rugs
200 Results
Sort By
Heriz, 3'6'' x 11'1''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Heriz, 3'6'' x 11'1''
 
Ships free
Turkish Kilim, 10'9'' x 7'9''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Turkish Kilim, 10'9'' x 7'9''
 
Ships free
Turkish Runner, 10'3'' x 1'6''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Turkish Runner, 10'3'' x 1'6''
 
Ships free
Ghiordes Rug, 6'6'' x 4'6''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Ghiordes Rug, 6'6'' x 4'6''
 
Ships free
Kilim, 10'6'' x 9'4''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Kilim, 10'6'' x 9'4''
 
Ships free
Antique Shirvan Kilim, 9'1'' x 4'10''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Antique Shirvan Kilim, 9'1'' x 4'10''
 
Ships free
Antique Persian Heriz Rug, 9'8'' x 12'
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Antique Persian Heriz Rug, 9'8'' x 12'
 
Ships free
Pink Oushak Rug, 4'8'' x 3'3''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Pink Oushak Rug, 4'8'' x 3'3''
 
Ships free
Antique Tabriz Carpet, 12'10'' x 9'11''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Antique Tabriz Carpet, 12'10'' x 9'11''
 
Ships free
Anatolian Rug, 1'10'' x 2'8''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Anatolian Rug, 1'10'' x 2'8''
 
Ships free
Tabriz Rug, 7'8'' x 11'3"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Tabriz Rug, 7'8'' x 11'3"
 
Ships free
Anatolian Runner, 8'7'' x 2'8''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Anatolian Runner, 8'7'' x 2'8''
 
Ships free
Sarouk Rug, 8'6'' x 12'2"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Sarouk Rug, 8'6'' x 12'2"
 
Ships free
Turkish Gallery Rug, 5'5'' x 10'
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Turkish Gallery Rug, 5'5'' x 10'
 
Ships free
Oushak Rug, 3'4'' x 4'4''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Oushak Rug, 3'4'' x 4'4''
 
Ships free
Persian Heriz, 2'5'' x 4'2''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Persian Heriz, 2'5'' x 4'2''
 
Ships free
Turkish Kilim, 3'2'' x 4'1''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Turkish Kilim, 3'2'' x 4'1''
 
Ships free
Antique Tabriz Rug, 8'6'' x 11'3''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Antique Tabriz Rug, 8'6'' x 11'3''
 
Ships free
Turkish Rug, 6'11'' x 10'
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Turkish Rug, 6'11'' x 10'
 
Ships free
Turkish Kilim, 3'10'' x 4'10''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Turkish Kilim, 3'10'' x 4'10''
 
Ships free
Turkish Tulu, 3'3' x 5'6''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Turkish Tulu, 3'3' x 5'6''
 
Ships free
Chinese Art Deco Rug, 9' x 11'7''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Chinese Art Deco Rug, 9' x 11'7''
 
Ships free
Tulu Rug, 5' x 3'10''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Tulu Rug, 5' x 3'10''
 
Ships free
Turkish Rug, 3'10'' x 6'
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Turkish Rug, 3'10'' x 6'
 
Ships free
Antique Sivas, 4'9'' x 3'
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Antique Sivas, 4'9'' x 3'
 
Ships free
Oushak Rug, 4' x 2'5''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Oushak Rug, 4' x 2'5''
 
Ships free
Anatolian Rug, 3'6'' x 4'11''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Anatolian Rug, 3'6'' x 4'11''
 
Ships free
Oushak Runner, 12'3'' x 3'1''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Oushak Runner, 12'3'' x 3'1''
 
Ships free
Kilim, 8'5'' x 7'9''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Kilim, 8'5'' x 7'9''
 
Ships free
Turkish Kilim, 9'7'' x 5'1''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Turkish Kilim, 9'7'' x 5'1''
 
Ships free
Persian Kerman Carpet, 13'2" x 10'4"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Persian Kerman Carpet, 13'2" x 10'4"
 
Ships free
Turkish Deco Rug, 6'1'' x 8'6''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Turkish Deco Rug, 6'1'' x 8'6''
 
Ships free
Angora Oushak Rug, 8'4'' x 6'10''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Angora Oushak Rug, 8'4'' x 6'10''
 
Ships free
Moroccan Rug, 4'2" x 7'2"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Moroccan Rug, 4'2" x 7'2"
 
Ships free
Oushak Rug, 3'8" x 5'10"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Oushak Rug, 3'8" x 5'10"
 
Ships free
Oushak Runner, 3'6" x 6'7"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Oushak Runner, 3'6" x 6'7"
 
Ships free
Antique Oushak Rug, 3'9" x 5'2"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Antique Oushak Rug, 3'9" x 5'2"
 
Ships free
Antique Oushak Rug, 8'9" x 11'9"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Antique Oushak Rug, 8'9" x 11'9"
 
Ships free
Oushak Runner, 3'4" x 6'
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Oushak Runner, 3'4" x 6'
 
Ships free
Oushak Runner, 3'2" x 11'3"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Oushak Runner, 3'2" x 11'3"
 
Ships free
Turkish Konya Rug, 4'4'' x 7'2''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Turkish Konya Rug, 4'4'' x 7'2''
 
Ships free
Pink Indian Rug, 5' x 6'8''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Pink Indian Rug, 5' x 6'8''
 
Ships free
Tibetan Runner, 2'7'' x 5'2''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Tibetan Runner, 2'7'' x 5'2''
 
Ships free
Malayer Rug, 4'8" x 9'7"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Malayer Rug, 4'8" x 9'7"
 
Ships free
Wild Tulu Rug, 5'11'' x 9'6''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Wild Tulu Rug, 5'11'' x 9'6''
 
Ships free
Pink Narrow Runner, 1'10'' x 10'3''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Pink Narrow Runner, 1'10'' x 10'3''
 
Ships free
Vintage Turkish Rug 6'10''x10'4
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Vintage Turkish Rug 6'10''x10'4
 
Ships free
Turkeman, 5'4'' x 9'3''
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Turkeman, 5'4'' x 9'3''
 
Ships free
Turkish Oushak Rug, 3'4" x 7'3"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Turkish Oushak Rug, 3'4" x 7'3"
 
Ships free
Oushak Gallery Runner, 5' x 13'1"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Oushak Gallery Runner, 5' x 13'1"
 
Ships free
Oushak Rug, 4'5" x 6'4"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Oushak Rug, 4'5" x 6'4"
 
Ships free
Persian Rug, 7'11" x 9'8"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Persian Rug, 7'11" x 9'8"
 
Ships free
Turkish Sivas Rug, 6'7" x 11'1"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Turkish Sivas Rug, 6'7" x 11'1"
 
Ships free
Chinese Rug, 9' x 11'8"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Chinese Rug, 9' x 11'8"
 
Ships free
Turkish Rug, 4'11" x 5'3"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Turkish Rug, 4'11" x 5'3"
 
Ships free
Turkish Runner, 2'11" x 7'6"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Turkish Runner, 2'11" x 7'6"
 
Ships free
Turkish Rug, 2'10" x 4'5"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Turkish Rug, 2'10" x 4'5"
 
Ships free
Oushak Rug, 2'6" x 4'
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Oushak Rug, 2'6" x 4'
 
Ships free
Striped Kilim, 4'9" x 10'7"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Striped Kilim, 4'9" x 10'7"
 
Ships free
Baluch Rug, 2'8" x 4'5"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Baluch Rug, 2'8" x 4'5"
 
Ships free
Anatolian Rug, 3'4" x 5'1"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Anatolian Rug, 3'4" x 5'1"
 
Ships free
Turkish Rug, 4' x 9'1"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Turkish Rug, 4' x 9'1"
 
Ships free
Oushak Rug, 2'9" x 3'5"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Oushak Rug, 2'9" x 3'5"
 
Ships free
Anatolian Rug, 3'7" x 6'2"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Anatolian Rug, 3'7" x 6'2"
 
Ships free
Oushak Rug, 3'11" x 6'11"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Oushak Rug, 3'11" x 6'11"
 
Ships free
Square Turkish Rug, 3' x 3'6"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Square Turkish Rug, 3' x 3'6"
 
Ships free
Square Kilim, 4'2" x 4'4"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Square Kilim, 4'2" x 4'4"
 
Ships free
Anatolian Rug, 3'2" x 4'3"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Anatolian Rug, 3'2" x 4'3"
 
Ships free
Oushak Rug, 2'9" x 3'7"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Oushak Rug, 2'9" x 3'7"
 
Ships free
Persian Heriz Rug, 3'4" x 4'9"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Persian Heriz Rug, 3'4" x 4'9"
 
Ships free
Anatolian Rug, 2'6" x 3'7"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Anatolian Rug, 2'6" x 3'7"
 
Ships free
Orange Anatolian Rug, 2'8" x 4'3"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Orange Anatolian Rug, 2'8" x 4'3"
 
Ships free
Sivas Pictorial Rug, 4'1" x 5'6"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Sivas Pictorial Rug, 4'1" x 5'6"
 
Ships free
Deco-Style Turkish Rug, 3'6" x 6'1"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Deco-Style Turkish Rug, 3'6" x 6'1"
 
Ships free
Anatolian Rug, 2'8" x 3'9"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Anatolian Rug, 2'8" x 3'9"
 
Ships free
Turkish Gallery Runner, 6'1" x 13'4"
VINTAGEJ & D Oriental Rugs
Turkish Gallery Runner, 6'1" x 13'4"
 
Ships free