127 Results
Sort By
$725.00
 
VINTAGEHabibi Imports
Indigo Cotton Pom Pom Blanket
$495.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Ecru Cotton Pom Pom Pillow
$325.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Moroccan Beni Ourian Runner
$2,599.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Moroccan Wool Pom Pillow
$349.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Woven Moroccan Pom-Pom Blanket
$525.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Moroccan Beni Ourain Runner
$2,199.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Moroccan Beni Ourain Runner
$2,199.00
 
Free Standard Shipping
$349.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Moroccan Wool Pouf
$695.00
 
$475.00
 
Free Standard Shipping
$295.00
 
Free Standard Shipping
$625.00
 
Free Standard Shipping
$1,975.00
 
Free Standard Shipping
$1,299.00
 
Free Standard Shipping
$2,899.00
 
Free Standard Shipping
$975.00
 
Free Standard Shipping
$4,699.00
 
Free Standard Shipping
$1,499.00
 
Free Standard Shipping
$799.00
 
Free Standard Shipping
$2,599.00
 
Free Standard Shipping
$995.00
 
Free Standard Shipping
$295.00
 
Free Standard Shipping
$8,575.00
 
Free Standard Shipping
$2,475.00
 
Free Standard Shipping
$995.00
 
Free Standard Shipping
$2,975.00
 
Free Standard Shipping
$2,495.00
 
Free Standard Shipping
$2,499.00
 
Free Standard Shipping
$799.00
 
Free Standard Shipping
$1,299.00
 
Free Standard Shipping
$2,199.00
 
Free Standard Shipping
$799.00
 
Free Standard Shipping
$475.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Ecru Fringed Cotton Pillow
$295.00
 
Free Standard Shipping
$625.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Woven Cotton Pillow
$475.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Ecru & Black Woven Blanket
$625.00
 
Free Standard Shipping
$475.00
 
Free Standard Shipping
$475.00
 
Free Standard Shipping
$325.00
 
Free Standard Shipping
$525.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Hamsa Brass Door Knocker
$575.00
 
Free Standard Shipping
$895.00
 
Free Standard Shipping
$595.00
 
Free Standard Shipping
$795.00
 
Free Standard Shipping
$595.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Moroccan Brass Door Knocker
$695.00
 
Free Standard Shipping
$425.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Moroccan Beni Ourain Pouf
$625.00
 
$2,199.00
 
Free Standard Shipping
$699.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Tuareg Rug, 2'11" x 4'4"
$875.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Moroccan Cotton Pom-Pom Blanket
$625.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Black & White Coverlet, King
$625.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Moroccan Runner, 2'9" x 9'
$1,975.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Black & White Pillow
$475.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Moroccan Rug, 5'6" x 7'10"
$3,675.00
 
Free Standard Shipping
$1,799.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Blue & White Lumbar Pillow
$475.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Handwoven Gray & Ivory Blanket
$625.00
 
Free Standard Shipping
$625.00
 
Free Standard Shipping
$625.00
 
Free Standard Shipping
$625.00
 
Free Standard Shipping
$625.00
 
Free Standard Shipping
$325.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Moroccan Abstract Pouf
$695.00
 
VINTAGEHabibi Imports
Blue & Garnet Silk Pouf
$775.00
 
VINTAGEHabibi Imports
Moroccan Cotton Pillow
$475.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Pink Turkish Pillow
$275.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Pink Turkish Pillow
$195.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Cotton Moroccan Pillow
$475.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Moroccan Black & White Pillow
$475.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Berber Cotton Pillow
$475.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Large Berber Shaggy Wool Pillow
$495.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Berber Wool Bolster Pillow
$425.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Moroccan Beni Ourain Pouf
$595.00
 
VINTAGEHabibi Imports
Taupe Berber Pouf
$625.00
 
VINTAGEHabibi Imports
Coral & Chocolate Berber Pouf
$625.00
 
VINTAGEHabibi Imports
Berber Pouf
$695.00
 
VINTAGEHabibi Imports
Ivory & Tan Wool Berber Pillow
$475.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Moroccan Boujad Rug
$3,495.00
 
Free Standard Shipping
$495.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Magenta Boujad Rug
$3,999.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Moroccan Marmoucha Rug
$3,899.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Indigo Cotton Pillow Sham
$375.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Black Cotton Pom Pom Pillow
$325.00
 
Free Standard Shipping
$2,499.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Moroccan Beni Ourain Pillow
$475.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Moroccan Beni Ourain Pillow
$475.00
 
Free Standard Shipping
VINTAGEHabibi Imports
Gray & Turquoise Pom Pom Pillow
$325.00
 
Free Standard Shipping
$325.00
 
Free Standard Shipping